Sociedade da información e desenvolvemento urbano-rexional. Análise de impactos en rexións periféricas a partir da aplicación de metodoloxías de E-inlución

Duration: from 31 October 2006 to 31 October 2009

Researchers