Complexos catalizadores biomiméticos: axentes oxidantes libres de cloro para o branqueo e delignificación da madeira

Duración do 31 de outubro de 2006 ao 31 de outubro de 2009

Investigadores/as