Pevi; desarrollo da metodoloxía analítica e estudo da distribución do pesticida fenbutatin en chans e productos derivados da viticultura

Duración do 31 de outubro de 2006 ao 31 de outubro de 2009

Investigadores/as