STREP FOOD-CT-2004-514055 ¿ DETECTOX Development of an SPR-based biosensor for the detection of lipophilic phycotoxins in shellfish residues

Duración do 01 de xaneiro de 2005 ao 31 de decembro de 2007

Investigadores/as