Development of an SPR-based biosensor for the detection of lipophilic phycotoxins in shellfish residues (DETECTOX)

Duración do 01 de xaneiro de 2005 ao 30 de xuño de 2008

Investigadores/as