Desenrolo dunha ferramenta SIG baseada en estándares OGC para a xestión de desastres naturais. Aplicación na xestión de incendios forestais en Galicia

Duración do 05 de agosto de 2005 ao 04 de agosto de 2008

Investigadores/as