Definición dunha arquitectura e desenvolvemento de ferramentas software para a implantación de aplicacións baseadas en realidade aumentada e mobilidade para a posta en valor do patrimonio histórico

Duración do 01 de novembro de 2005 ao 31 de outubro de 2008

Investigadores/as