Detección de signos previos de estrés por contaminantes atmosféricos en especies arbóreas con características fisiolóxicas contrastadas

Duración do 30 de xullo de 2005 ao 29 de xullo de 2008

Investigadores/as