Development of an SPR-based biosensor for the detection of lipophilic phycotoxins in shellfish residures (DETECTOX)

Duración do 13 de xullo de 2005 ao 12 de xullo de 2008

Investigadores/as