Configuración de indicadores específicos usando os datos dispoñibles das aplicacións de xestión

Duración del 20 de julio de 2004 al 31 de enero de 2005 (6 meses)

Investigadores/as