Obtención de complexos polinucleares de manganeso e estudio da súa actividade catalítica en procesos de interese biolóxico e industrial

Duración do 04 de xuño de 2004 ao 03 de xuño de 2007

Investigadores/as