Detección integral das ficotoxinas presentes nas costas empregando as súas dianas bioquímicas e estimación do seu valor umbral tóxico

Duración do 04 de xuño de 2004 ao 03 de xuño de 2007

Investigadores/as