O desenvolvemento do dereito civil galego no marco plurilexislativo español

Duración do 04 de xuño de 2004 ao 03 de xuño de 2007

Investigadores/as