Análise do impacto psicosocial provocado polo desastre do Prestige e deseño dun plan de innovación

Duración do 09 de xullo de 2003 ao 08 de xullo de 2005

Investigadores/as