Deseño, síntese e avaliación farmacolóxica de novos axentes antitumorais

Duración do 21 de outubro de 2003 ao 20 de outubro de 2006

Investigadores/as