Modelización multimedio: transferencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) de fuel oil pesado ó sistema chan-aire-auga

Duración do 30 de outubro de 2003 ao 29 de outubro de 2006

Investigadores/as