O cancioneiro dos xograres galegos (edición crítica e estudio, en formato impreso e electrónico)

Duración do 16 de outubro de 2003 ao 15 de outubro de 2006 (35 meses)

Investigadores/as