Estudio crónico das crisis epilépticas inducidas por perfusión de latrunculina A e jasplakinolide no hipocampo da rata

Duración do 15 de xullo de 2003 ao 14 de xullo de 2006

Investigadores/as