Compostos organolíticos polifuncionalizados: Estabilidade, estructura, reactividade e aplicacións sintéticas

Duración do 15 de xullo de 2003 ao 14 de xullo de 2005

Investigadores/as