Difusión tecnolóxica, competencia e regulación en estructuras verticais

Duración do 14 de agosto de 2002 ao 13 de agosto de 2004

Investigadores/as