Portugal e o mundo lusófono na literatura galega das últimas tres décadas

Duración do 20 de xullo de 2001 ao 19 de xullo de 2004

Investigadores/as