Estudio das estratexias económicas de futuro de sectores e industrias principais da economía galega que van experimentar importantes transformacións nos próximos anos: o sector pesqueiro, o sector agrario e as industrias da madeira, granito e pizarra

Duración do 20 de xullo de 2001 ao 19 de xullo de 2003 (23 meses)

Investigadores/as