Correlatos psicofisiolóxicos e neuropsicolóxicos da orientación e da atención visual: Factores desencadeantes e interferencia intra- e intermodal

Duración do 20 de xullo de 2001 ao 19 de xullo de 2004

Investigadores/as