Estudio do papel da actina e os receptores metabotrópicos do glutamatato nas crises epilépticas experimentais inducidas mediante perfusión de picrotoxina no hipocampo da rata.

Duración do 28 de xullo de 2000 ao 31 de decembro de 2002

Investigadores/as