Seguimento ubicuo de pacentes monitorizados no fogar.

Duración do 28 de xullo de 2000 ao 31 de decembro de 2001 (17 meses)

Investigadores/as