Prosa historiográfica e documental da Galicia medieval (séculos XIV-XV).

Duración do 28 de xullo de 2000 ao 31 de decembro de 2001

Investigadores/as