Correlatos psicofisiolóxicos e neuropsicolóxicos da orientación e da atención visual: factores desencadeantes e interferencia intra-e intermodal.

Duración do 28 de xullo de 2000 ao 31 de decembro de 2000

Investigadores/as