Efectos do tipo de restrollo na sementeira sen laboreo de praderías

Duración do 30 de xullo de 1999 ao 31 de decembro de 2000 (17 meses)

Investigadores/as