Curvatura: Variedades de Osserman e as súas aplicacións a problemas físicos

Duración do 30 de xullo de 1999 ao 31 de decembro de 2001

Investigadores/as