Fotosíntese artificial: Novos complexos activados de Mn (III).

Duración do 30 de decembro de 1999 ao 30 de decembro de 2002

Investigadores/as