Versión galega da escala MacArthur

Duración do 13 de agosto de 1998 ao 31 de decembro de 1999

Investigadores/as