Propiedades geométricas y topologícas de variedades simplectícas no Kahlerianas. Variedades de Poisson complejas.

Duración do 01 de outubro de 1998 ao 01 de outubro de 2001

Investigadores/as