Perspectivas xerais e de consolidación dos periódicos galegos na sociedade da información. estudio continuado dos medios electrónicos e impresos

Duración do 22 de xullo de 1997 ao 22 de xullo de 2000

Investigadores/as