Análise comparativo da evolución da poboación e a sociedade en áreas urbanas e rurais do noroeste peninsular (Galicia/Asturias): séculos XVI-XIX

Duración do 31 de xullo de 1996 ao 31 de xullo de 1999 (36 meses)

Investigadores/as