Estudio do problema de Osserman e dos espacios asociados o mesmo

Duración do 31 de xullo de 1996 ao 31 de xullo de 1999

Investigadores/as