La organización parroquial en Galicia (siglos VI-XVI)

Duración do 14 de outubro de 1996 ao 13 de outubro de 1999 (35 meses)

Investigadores/as