As cidades e ós espacios urbanos en Galicia. análise interdisciplinar da súa evolución, dinamismo interno e patrimonio monumental

Duración do 04 de agosto de 1995 ao 31 de decembro de 1995

Investigadores/as