Variacións intra e interespecíficas dos patróns isoenzimáticos de trematodos aislados en peixes das costas galegas

Duración do 04 de agosto de 1995 ao 31 de decembro de 1995

Investigadores/as