Fotosíntesis artificial: Fotolisis del agua vía radiación visible catalizada por complejos de Mn(II)

Duración do 24 de setembro de 1991 ao 23 de setembro de 1993 (23 meses)

Investigadores/as