Estudio da problemática educativa e socio-cultural da emigración galega en América. diagnóstico e propostas de intervención

Duración del 26 de marzo de 1991 al 26 de marzo de 1993

Investigadores/as