Fachbereich: Departamento de Química Orgánica

Einzigartiges Zentrum: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)

Bereich: Organische Chemie

Forschungsgruppe: Química de Sistemas e Química Funcional Supramolecular

Email: mayramaritza.queme@usc.es