Department: Department of History

Faculty: Faculty of Teacher Training

Area: Contemporary History

Research group: Agrarian and political History of rural world. XIX and XXth

Email: xoseramon.veiga@usc.es

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis O conde de Pallares e o seu tempo 1828-1908: política, ferrocarris e agrarismos en Galicia 1998. Supervised by Dr. Xosé Ramón Barreiro Fernández.