Publicacións (149) Publicacións de RICARDO ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ

2023

  1. Kaon condensation in skyrmion matter and compact stars

    Physical Review D, Vol. 107, Núm. 7