Tese doutoral

  1. Políticas de promoción de sectores eólicos periféricos. 2016

    Universidade de Santiago de Compostela

Tribunais de teses (1)

  1. Secretario do tribunal

    Renewable energy investments in the Middle East and North Africa region. An analysis of the environment, risks, and barriers 2021

    Universidade de Santiago de Compostela

    Abdallah Hasan Tayeh, Nidal