Proxectos vixentes

  1. Consolidación 2020 GRC GI-2127 Grupo de Bioestatística e Ciencia de Datos Biomédicos - GRID

    CARMEN MARIA CADARSO SUAREZ, MANUEL PEREIRO FERREIROS