Publikationen, an denen er mitarbeitet MARIA TERESA PONTE IGLESIAS (2)