Fachbereich: Departamento de Filoloxía Inglesa e Alemá

Fakultät: Facultade de Filoloxía

Bereich: Englische Philologie

Doktor von der Universidade de Santiago de Compostela mit der Dissertation Processing grammatical structures Morphosyntactic complexity and efficiency in varieties of english around the world with special reference to pronoun omission 2018. unter der Leitung von Dr. Teresa Fanego, Dr. Juan Carlos Acuña Fariña.