Publicacións (21)

2013

 1. Cultura, mercado e sector público: unha convivencia tormentosa?

  Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, Núm. 1, pp. 633-652

2012

 1. Lingua e desenvolvemento económico desde/para Galicia

  Linguas, sociedade e política: un debate multidisciplinar (Consello da Cultura Galega), pp. 465-492

 2. Un juego docente: la enseñanza de materias económicas en planes de estudios jurídicos

  REJIE: Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, Núm. 6, pp. 107-128

2010

 1. A figura dos "acompañantes": a dimensión humana e socializadora do programa Erasmus

  O programa Erasmus na construción da cidadanía europea: unha mirada dende Compostela (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 173-176

2004

 1. O dereito e a súa capacidade identificadora

  Galicia fai dous mil anos: o feito diferencial galego (Santiago de Compostela : Museo do Pobo Galego), pp. 65-85

 2. Galicia fai dous mil anos: o feito diferencial galego coord.

  Santiago de Compostela : Museo do Pobo Galego

 3. "Potius convincere quam vincere": unha aproximación ás regras de votación na Constitución de 1978

  Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, Vol. 13, Núm. 1, pp. 281-309

2003

 1. Teoría marxista das crises capitalistas: un exemplo da visión normativa dos políticos

  RIPS: Revista de investigaciones políticas y sociológicas, Vol. 2, Núm. 1, pp. 51-62

1999

 1. Teatro profesional privado galego: mito e realidade

  Congreso de Economía de Galicia : Santiago de Compostela, 23, 24 e 25 de setembro de 1998

 2. A visión brañiana da economía galega

  Santiago de Compostela : Fundación Alfredo Brañas, 1999

 3. ¿Imperialismo económico ou expansión da análise económica? Unha visión multidisciplinar

  Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, Vol. 8, Núm. 1, pp. 209-221

1998

 1. Teatro profesional privado galego: mito e realidade

  Desenvolvemento e globalización: libro de comunicacións

1997

 1. Economía política del estado constitucional: fundamentos de economía constitucional

  Análise empresarial: revista trimestral de información economica, Núm. 25, pp. 68-70

1996

 1. A Nasa en Compostela: un lugar para o lanzamento de proxectos espaciais galegos e a chegada de visitantes dos exterior

  Análise empresarial: revista trimestral de información economica, Núm. 24, pp. 87-94

1995

 1. Análise económico das medidas públicas para o fomento do teatro privado galego

  Estudos en homenaxe ao Profesor Xosé Manuel Beiras Torrado (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 439-460

 2. Musas y mercados: exploracións na economía da arte trad.

  Laiovento

1994

 1. Economía de las instituciones: análisis de la política museística en Galicia

  Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, Vol. 3, Núm. 2, pp. 127-158