Publicacións (62)

2019

 1. García Lorca na lembranza de Antonio Fraguas, Domingo García-Sabell e Xaquina Trillo

  A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico, Núm. 112, pp. 107-120

2017

 1. Dúas prosas ficcionais esquecidas de Carlos Casares

  Casares en Compostela: Universidade e literatura : Día das Letras Galegas 2017 (Universidad de Santiago de Compostela), pp. 169-185

 2. Casares en Compostela: Universidade e literatura : Día das Letras Galegas 2017 ed. lit.

  Universidad de Santiago de Compostela

 3. Otero Pedrayo tradutor de J. R. Jiménez

  A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico, Núm. 106, pp. 123-128

 4. Carlos Casares, "Ilustrísima" e a cidade de Ourense: ó lonxe, Curros Enríquez

  Boletín da Real Academia Galega, Núm. 378, pp. 89-103

2014

 1. Coma un anxo airado

  Nimbos: cáliz fervendo! (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 293-300

 2. A madurez poética de Díaz Castro: anos 80

  Boletín da Real Academia Galega, Núm. 375, pp. 79-85

 3. "Amorin", un poema esquecido de Ramón Otero Pedrayo

  A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico, Núm. 99, pp. 89-91

2012

 1. Xosé Fernández Ferreiro: De Xente Nova a Brais Pinto. Memorias dun afiador rebelde: Edicións Xerais, Vigo, col. Crónica, 2012

  A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico, Núm. 90, pp. 149-152

2008

 1. 1916-1936: unha ollada desde 2006 á Época Nós

  Actas do III Congreso Manuel Luís Acuña

2007

 1. Xosé Luís Méndez Ferrín: En las orillas del Sar

  Cien años de poesía: 53 poemas en catalán, gallego y vasco : estructuras poéticas, pautas críticas (Peter Lang USA), pp. 361-372

2006

 1. Otero Pedrayo coma intérprete da paisaxe

  Paisaxes galegas: unha escolma plural de olladas ás paisaxes de Galiza : versión 2005 (Instituto Universitario de Estudios e Desenvolvemento de Galicia, IDEGA), pp. 19-21

 2. Cando a poesía é vida: "En las orillas del Sar" de X. L. Méndez Ferrín

  Madrygal: Revista de estudios gallegos, Núm. 9, pp. 115-120

2005

 1. O antes e o despois de "Con pólvora e magnolias"

  Cinco impactos poéticos en ditadura (Servizo de Normalización Lingüística), pp. 95-112

 2. Madrid, Otero Pedrayo e os "Brais Pinto"

  As tebras alumeadas : estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 599-614

2004

 1. O estranxeirismo léxico na obra narrativa de Ramón Otero Pedrayo

  A lingua galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional : 16-20 de setembro de 1996, Santiago de Compostela

2003

 1. Nin tan sequera "O sol do verán"

  Carlos Casares: a semente aquecida da palabra (Consello da Cultura Galega), pp. 175-178

 2. Idiotas e vividores. Sobre un texto de Celso Emilio Ferreiro

  A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico, Núm. 54, pp. 97-101

 3. Cavilacións diante dun poema inédito de Otero Pedrayo

  Boletín galego de literatura, Núm. 30, pp. 117-126