Publications by the researcher in collaboration with María del Pilar de Torres Luna (1)

1997

  1. Espacios rurais e sociedades campesiñas

    Semata: Ciencias sociais e humanidades